autoportrety

robiłam dziś koledze i sobie zdjęcia do pracowych identyfikatorów.
to się nie nada, choć dobrze teraz-mnie oddaje.
mobile III

Kraków, Poznań, Gdynia, Katowice; w pracy, do pracy, do sklepu, na spotkanie, na pociąg, do domu. na pociąg do domu.