"I hope you're with someone who makes you feel safe in your sleeping tonight"

Blur, No Distance Left To Run< kiedy podroze mnie ucza, ewentualnie, kiedy nie ucza niczego, wychodzi tak -

2 komentarze: